شرکت پوینده الکترونیک در آبان ماه سال 1372 با هدف تحول در عرضه خدمات مهندسی و استفاده از فناوری های نو ظهور در مدیریت اطلاعات با اتکاء به تجربه بنیان گذاران شرکت در صنعت دانشگاه پایه گذاری شد. در سال های اولیه فعالیت شرکت و با توجه به شرایط استفاده از ماشینهای اداری نسبت به تاسیس مرکز خدمات و پشتیبانی سیستم های کامپیوتر و ماشینهای اداری اقدام نمود و با عقد قرارداد با سازمانهای دولتی و تعمیر دستگاهها چاپگرهای و با اخذ نمایندگی پشتیبانی از برندهای متغیر اقدام به ارائه خدمات نمود و همزمان با این امر به ارائه خدمات آموزشی در زمینه فناوری اطلاعات با تاسیس اولین مرکز آموزش . ضمن تشکیل کمیته آموزش استان با حضور آقایان هادی بیداد ، دکتر طباطبایی، مهندس برکاتی ، مهندس دفتر منطقه ایز ایران در خراسان ، دانشیار دانشگاه فردوسی ومعاون آموزشی دانشگاه فردوسی کارکنان دولت در بخش خصوصی در سطح استان خراسان رضوی مرحوم شجاعی رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی ، و با تاسیس نمایندگی ها در سطح 20 شهرستان و رعایت استانداردهای آموزشی در سطح استان نمود و با آموزش بالغ بر 7000 نفر از کارکنان دولت

مهندس فرهاد قاضی زاده           نماینده شهرداری مشهد

دکتر همایون                             معاون پژوهش دانشگاه آزاد ، نماینده دانشگاه آزاد

دکتر طباطبایی                           دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس برکاتی                            نماینده آموزش دانشگاه فردوسی مشهد

مرحوم مهندس عسگری            نماینده دانشگاه علمی کاربردی

مرحوم مهندس شجاعی             نماینده آموزش ایزایران در خراسان

اعضای کمیته آموزش بودند که با تشکیل جلسات مداوم و برنامه ریزی برای محتوای آموزشی نوع تشکیل کلاسها و برنامه ریزی برای اجرای استاندارد آموزشی یکسال در سطح نمایندگی ها حضور مستمر داشتند در سالهای بعد این شرکت مجری آموزش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شد و دوره های مختلفی را در این زمینه و با همکاری وزارت دارایی و امور اقتصادی برگزار نمود. همچنین اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در قالب سینما و همایش نمود. بخش تحقیق و توسعه شرکت از ابتدای تاسیس تاکنون دستاوردهای ارزشمندی مانند سیستم های مبتنی طراحی و اجرای سیستم های اتوماسیون در کارخانجات رسیندگی و بافندگی ، سیستم نماد ، سیستم کنترل و مدیریت محتوای نمایش ، سیستم دیتالاگر و… دارد.