اینترنت اشیاء - IOT

اینترنتِ اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات به‌شمار می‌آید اما عبارت اینترنت چیزها، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیای بی‌جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن‌ها را سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت در حال حاضر همه مردم را به هم متصل می‌کند ولی با اینترنت چیزها تمام اشیاء به هم متصل می‌شوند. البته پیش از آن کوین کلی در کتاب قوانین نوین اقتصادی در عصر شبکه‌ها (۱۹۹۸) موضوع نودهای کوچک هوشمند (مانند سنسور باز و بسته بودن درب) که به شبکه جهانی اینترنت وصل می‌باشند را مطرح نمود

پوینده الکترونیک

IOT

شرکت پوینده الکترونیک با بررسی شرایط و زیرساخت های فناوری در ایران بررسی نیازهای کاربران در بخش های مختلف اداری – خانگی – صنعتی – سرگرمی و لحاظ نمودن شرایط امنیتی و امن سازی کاربری این تکنولوژی و با لحاظ نمودن این مسئله که در شرایط مختلف بتوان ارتباط با سیستم ها را برقرار نمود و عدم دسترسی در شرایط مختلف را به حداقل رساند این پروژه را تعریف و با اتکاء به کادر فنی خود و تجربه پروژه های مشابه تاکنون به راه حل ها و طراحی های مناسبی دست یافته است .

و در آینده نزدیک با تجاری سازی آنها جبهه جدیدی را در این زمینه در فعالیت خود ایجاد خواهد نمود. از تمامی اندیشمندان ، طراحان و مهندسین و دانشجویان دعوت می شود تا در صورت آمادگی جهت همکاری در این زمینه این شرکت را از نظرات و پیشنهادها بهره مند سازند.